یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ ساعت ×
پ
پ

شهریار نیوز:

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های تگزاس ۳، عطرآلود، خجالت نکش ۲، مست عشق، تمساح خونی، نوروز، ایلیا جست‌وجوی قهرمان، آسمان غرب، بی بدن، کوچه ژاپنی‌ها، آبی روشن، زنانی که با گرگ‌ها دویده‌اند، بسته فیلم کوتاه سیمرغ، به‌عبارتی، آپاراتچی، نیلگون، قلهک، تاوان و سال گربه در شهرهای تهران، مشهد، شیراز و اهواز امروز _شنبه، بیستم و ششم خرداد_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما مگامال

تگزاس ۳

۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰

۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
مست عشق

۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۳:۱۵

۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰
بی بدن ۱۳:۱۵، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
سال گربه ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۷:۴۵، ۲۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
عطرآلود ۲۱:۴۰ ۸۰۰۰۰
نوروز ۱۲:۰۰ ۴۰۰۰۰
ایلیا جست‌وجوی قهرمان ۱۵:۴۵ ۶۰۰۰۰
کوچه ژاپنی‌ها ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
آبی روشن ۱۳:۴۵، ۱۹:۴۵ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

تگزاس ۳ ۱۱:۴۰، ۱۲:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۳۵، ۱۵:۲۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۷:۲۵، ۱۸:۳۰، ۱۹:۱۵، ۱۹:۲۵، ۲۰:۳۰، ۲۱:۰۵، ۲۱:۲۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۰۵، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
مست عشق ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۵:۴۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۵، ۲۰:۴۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۱:۳۰، ۱۳:۲۵، ۱۵:۲۵، ۱۷:۲۵، ۱۹:۲۵، ۲۱:۲۵، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰
سال گربه ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰
کوچه ژاپنی‌ها ۱۵:۲۰ ۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۱:۴۰، ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۳:۲۵، ۱۴:۵۰، ۱۵:۱۰، ۱۵:۲۵، ۱۶:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۲۰، ۱۷:۴۵، ۱۸:۴۵، ۱۸:۵۰، ۱۹:۱۵، ۱۹:۳۵، ۲۰:۵۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۱۰، ۲۱:۲۵، ۲۲:۲۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۱۰ ۸۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰
عطرآلود ۱۷:۰۰ ۸۰۰۰۰
آبی روشن ۱۱:۴۰، ۱۹:۰۵، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
قلهک ۱۳:۴۰، ۲۱:۰۵ ۸۰۰۰۰

سینما فرهنگ تهران

تگزاس ۳ ۱۱:۱۵، ۱۵:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۴:۳۰، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
آبی روشن ۱۱:۱۵، ۱۳:۰۰، ۱۴:۴۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
عطرآلود ۱۲:۴۰ ۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۴۵، ۱۸:۱۵، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
به عبارتی ۱۶:۳۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۶:۳۰ ۸۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم

سانس‌ها

قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

بی بدن ۱۲:۴۵، ۱۵:۱۵، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰
تگزاس ۳ ۱۰:۱۵، ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۸۰۰۰۰

تمساح خونی

۱۰:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
سال گربه

۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۳:۰۰

۸۰۰۰۰
مست عشق ۱۰:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ ۸۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۳:۳۰ ۸۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۸۰۰۰۰
آبی روشن ۱۰:۰۰، ۱۵:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ ۸۰۰۰۰
عطرآلود ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۸۰۰۰۰
کوچه ژاپنی‌ها ۱۱:۴۵، ۱۷:۱۵، ۲۱:۱۵ ۸۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

هنر شهر آفتاب

تگزاس ۳ ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۲۰ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ و ۱۹۵۰۰۰
مست عشق ۱۸:۳۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۵۰ ۸۰۰۰۰
تمساح خونی

۱۶:۲۰، ۲۰:۴۰، ۲۲:۱۰

۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
عطرآلود ۱۶:۰۰، ۱۹:۲۰، ۲۰:۵۰ ۸۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
قلهک ۱۵:۰۰، ۲۲:۵۰ ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۵:۲۰، ۱۷:۲۰، ۲۰:۰۰ ۸۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰
آبی روشن ۱۸:۵۰ ۶۰۰۰۰
کوچه ژاپنی‌ها ۱۷:۰۰ ۶۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها

قیمت بلیت

تومان)

سینما اکسین

تگزاس ۳ ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۶۰۰۰۰
سال گربه ۱۶:۳۰ ۶۰۰۰۰
مست عشق ۱۶:۰۰ ۶۰۰۰۰
قلهک ۱۴:۱۵ ۶۰۰۰۰
آسمان غرب ۱۶:۱۵ ۶۰۰۰۰
تمساح خونی ۱۲:۱۵، ۲۰:۳۰ ۶۰۰۰۰
عطرآلود ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۶۰۰۰۰
خجالت نکش ۲ ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۳۰ ۶۰۰۰۰
آبی روشن ۱۸:۰۰، ۲۲:۰۰ ۶۰۰۰۰

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.